ورود دلار به کانال ۲۶ هزار تومان / نرخ انواع ارز در ۲ مهر ۱۴۰۰