۳۶۴ فوتی و ۱۷۶۰۵ ابتلای جدید کرونا | آمار بیماران بستری در ICU به ۶ هزار و ۹۰۲ نفر رسید