تصاویری از لحظه ترور یک عضو حزب الله لبنان در جشن عروسی / فیلم