مرادمند به شایعات پایان داد / مدافع استقلال از امروز در تمرینات حاضر می‌شود