سرسُره‌بازی فرزندان نخستین مدال‌آور ایرانی در المپیک با دکور ویژه برنامه تلویزیونی / فیلم