جزییات آمار تورم پس از زمان روی کار آمدن دولت رییسی / مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند