سرعتی‌ترین سویه کرونا ناپدید شد! / چه اتفاقی برای نوع C.۱.۲ افتاد؟