عربده‌کشی و تخریب اموال مردم توسط یک شرور در تهران / پلیس اقدام به تیراندازی کرد