امتیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی به مردم/ عرضه کارت‌های اعتباری برای فروش کالاهای ایرانی