خبرخوش زالی درباره زمان حضور هواداران فوتبال در استادیوم ها / فیلم