واشر سیل القاییگیت کنترل ترددمرکز ترجمه رسمی مدارکترخیص کالا بازرگانی احدی

لحظه هولناک سقوط کامیون حمل زباله به داخل محل تخلیه / فیلم