دغدغه ما صیانت از سلامت افراد است / زیرساخت‌ها برای مقابله موفق با موج احتمالی ششم بیماری کرونا باید تقویت شوند