آمار کرونا ۶ آبان ۱۴۰۰؛ ۱۵۹ فوتی و  ۱۱۴۰۹ ابتلا / ۴۰۷۸ نفر در ICU بستری هستند