جزئیات جدید درباره نحوه ترور شهید فخری‌زاده/ سلاح خودکار و کنترل از راه دور در این عملیات به کار رفته بود