کشیدن کامیون آتش‌نشانی با وزن بیش از ۱۴ تُن توسط هالک روسی / فیلم