برس سیمیقوطی سازیآموزشگاه فنی حرفه ای دانش برترپخش فروش انواع تخم های نطفه دار …

مکان فرود بقایای موشک چینی مشخص شد/ محل فرود دریا نیست بلکه زمین است