بلایی که ماینرهای ارز دیجیتال سر خانه مرد یاسوجی آورد! / فیلم