لحظه شکست تلخ حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور آمریکایی در المپیک / فیلم