مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …دستگاه ارت الکترونیکیشرکت مهندسین مشاورقلم ماساژور دور چشم و دور لب تاچ …

حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی کارگران از اول فروردین ۱۴۰۰ قابل پرداخت است