گل تماشایی از روی نقطه وسط زمین فوتبال سوژه رسانه‌ها شد/ فیلم