ویدیویی جالب از آواز محلی بیرانوند و هم تیمی اش در باشگاه بوآویشتا