مقام اروپایی: تروئیکای اروپا دعوتنامه‌ای برای شرکت در مذاکرات با تهران دریافت نکرده است