با فوت ۵ بیمار دیگر مجموع جانباختگان کرونا در لرستان به ۲۴۰۴ نفر رسید