با وجود انحصار رسانه‌ای، اصلاحات واقعی در کشور رخ نخواهد داد / تزریق قدری امکانات به خوزستان مساله را حل نمی‌کند