آمار کرونا ۸ آذر ۱۴۰۰؛ ۸۲ ایرانی دیگر قربانی کرونا شدند / آمار فوتی‌های کرونا در ۹ استان به صفر رسید

آمار کرونا ۸ آذر ۱۴۰۰؛ ۸۲ ایرانی دیگر قربانی کرونا شدند / آمار فوتی‌های کرونا در ۹ استان به صفر رسید