واکنش روحانی به ادعای شیک بودن و مردمی نبودنش / فیلم