گاز سنج WT8811تسمه حمل بار تسمه باربرداریصندلی برقی لکسوس لندکروز پرادو …تست oae

سازمان محیط زیست به خبرنگاران سانحه دیده اتوبوس پشت کرد / انگار نه انگار ما خبرنگاران محیط زیست بودیم! / ما می‌خواهیم مسببین و مقصرین واقعی حادثه مشخص شوند، نه یک مدیر دسته چندم و راننده اتوبوس