روحانی: از پیش‌بینی واکسیناسیون یک قدم جلوتر هستیم / فیلم