پیام مدیر عامل بانک سرمایه به مناسبت آغازهفته دفاع مقدس