گزارش آب و هوا ۱ مهر ۱۴۰۰ / دما در کدام استان‌ها تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد؟