جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی کشور تا ۷ مرداد ۱۴۰۰؛ ۲۸۵ شهرستان قرمز شدند / عکس