صندوق بین‌المللی پول آمادگی خود را برای حمایت از تونس اعلام کرد