فاجعه کرونایی در مرودشت / نوزاد ۷ ماهه قربانی کرونا شد