تصادف خونین اتوبوس با تریلر در جاده کاشان- قم / آمار مصدومان اعلام شد