افزایش روند همه‌گیری کرونا در کل کشور / ابتلا به کرونا ظرف ۵ روز ۵۰ درصد افزایش یافت