تعطیلی دو هفته‌ای کشور منتفی شد / در روزهای آینده بحث جدی تری انجام خواهد شد