آخرین وضعیت ترددی جاده‌ها در پنجشنبه ۷ مرداد | افزایش ۷.۵ درصدی تردد در محورهای برون‌ شهری