نزاع هولناک در قم / مرد قوی هیکل به قتل رسید + عکس