با ابتلا به کرونا پس از تزریق دز اول واکسن، باید پروسه تزریق واکسن مجددا طی شود؟