واکسیناسیون را بسیار دیر شروع کردیم / عقلانی‌ترین راه فعلا واکسیناسیون است، نه قرنطینه / مردم واکسن‌ها را با هم مقایسه نکنند