آموزشگاه فنی حرفه ای دانش برترباربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …ساخت,تولید و نصب انواع دکل های …قیمت سمعک های پرفروش در بازار

جزییات درگذشت ابوالفضل شاه‌کرم از زبان دخترش