آیا اینترنت ماهواره‌ای در ایران قابل استفاده است؟ / قیمت اشتراک و تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای