حضور مارها در کلاس درس یک مدرسه در سیرجان کرمان / فیلم