طرح صیانت برخلاف مسیر رهبری است و صرفا صورت مسئله را پاک می‌کند / رییس مجلس با فرار کردن از مسائل و رفتن به سوریه نمی‌تواند مشکل را حل کند