چالش واکسیناسیون افراد بی‌خانمان نداشتن مدارک هویتی است