اطلاعیه باشگاه استقلال خطاب به هواداران: تجمع کنید، اعمال قانون می‌شوید!