فروش کلیه تجهیزات آبیاری قطره ای …قاب دور پرژکتور سپر جلو کوئیکفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200فروش تجهیزات ازمایشگاهی

فیلمی از مصدومان حادثه اتوبوس‌ حامل خبرنگاران در بیمارستان