نمی‌توانیم معطل واکسن داخلی بمانیم / واکسن ساز داخلی تا کنون ۱۴ میلیون دُز به ما تحویل داده است