رئیسی: برای همکاری‌های منطقه‌ای اهمیت قائل هستیم / فیلم