عکس زیر خاکی و دیده نشده از ایستگاه اتوبوس خیابان فردوسی تهران در ۵۵ سال قبل / عکس